Seagull Alapítvány

FaceBookTwitterGoogle+
  • Alapítványunk konzorciumi partnerként részt vesz a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum megvalósításában (TOP-5.1.1-15-NG1 program keretein belül, 2016.09.15-2021.04.30.) A konzorciumvezető: Nógrád Megye Önkormányzata, konzorciumi tagok: Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil partnerként jellemzően azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtja a célcsoport számára, amelyek segítik a programba vonást, a programban maradást, illetve ösztönzik az érintett szereplők együttműködését a tartós, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás elérése érdekében. (tanácsadás, mentorálás, HR klub stb.) 
  • Alapítványunk jelenleg is futó programja a mentori tevékenység és egyéni tanácsadás, mint munkaerő-piaci szolgáltatás megvalósítása a GINOP 5.2.1. Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program keretein belül, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály megbízásából 2016.03.01-2017.11.30. közötti időszakban, 960 fő számára, 3960 mentorálási, ill. tanácsadási alkalommal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati, Salgótarjáni, Pásztói, Rétsági, Bátonyterenyei, Szécsényi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködésben.
  • Az „Együtt a munkavállalásért – Nógrád megyében” elnevezésű - GINOP 5.1.5 - projektben a SEAGULL  Alapítvány konzorciumi tagként végez munkaerő-piaci szolgáltatásokat. Konzorciumvezető: Kontakt Alapítvány, további megvalósítók: MPME és LEED Nonprofit Kft.. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések nagymértékben növelik a munkaerő-piacról korábban kiszorult személyek esetében a munkára kész, aktív állapot elérésére tett törekvések hatásfokát. Fontos célkitűzése a projektnek a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piacra és munkaerő-piaci programba való belépésének növelése. A projekt eredményeként képessé válnak a program résztvevői  a nyílt munkaerő-piacra és a munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciáik fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés javítása által. A projekt eredményeként 3942 fő kap munkaerő-piaci szolgáltatást, közülük 788 fő kerül  munkába helyezésre.
  • Jelenleg az alapítvány a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály megbízásából 8160 fő számára munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtó szolgáltatást valósít meg 2016.12.01-2017.11.30. közötti időszakban, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni, Pásztói, Szécsényi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködésben 8 fő információt nyújtó munkatárs foglalkoztatásával. A projekt hamarosan zárul, 2017. október 31-ig 7605 fő vett igénybe munkaerő-piaci szolgáltatást a program keretein belül.
  • Alapítványunk részt vesz a „Digitális szakadék csökkentése” GINOP-6.1.2. projektben, melynek célkitűzése a résztvevők digitális kompetenciájának fejlesztése, mely hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, az IKT használatot igénylő álláshelyekhez való hozzáféréshez. A programot az alapítvány által fenntartott J. L. SEAGULL Felnőttképzési Központ valósítja meg.