Seagull Alapítvány

FaceBookTwitterGoogle+

 

 

A projekt címe: „Család és KarrierPONT”

 

Kedvezményezett neve: Jonathan LivinGston SEAGULL ALAPÍTVÁNY

A konzorcium további partnerei: 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Teljes támogatási összeg: 199.999.453 Ft

A J. L. SEAGULL Alapítvány támogatási összege: 114.527.253 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Tervezett befejezés: 2020.12.31.

Projektazonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00001

 

Mi a projekt célja?

.Az Az EFOP 1.2.9-17 konstrukció célkitűzéseivel összhangban a projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel, különösen az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésével.

A projekt a munkaképes korú nők foglalkoztatottságának növelését tűzte ki célul, a munkanélküliség és az inaktívak arányának csökkentésével, a foglalkoztathatóság javításával, valamint a munkába állás és munkában maradás megkönnyítésével. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát egyaránt erősíti a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés kialakítása és tartalmi elemeinek bővítése, amely a tervezett projekt tevékenységei közé tartozik.

 Az együttműködés hozzájárulhat a munkaerő kínálatot alakító képzések tartalmi és minőségi jellemzőinek javításához, a helyi gazdaság erősítéséhez, a térségi foglalkoztatók együttműködéséhez és a foglakoztatási helyzetet javító szabályozási és egyéb intézkedések, változtatási igények kialakításához.

 

Kik a projekt megvalósítói?

Az EFOP 1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen” konstrukció keretében a Jonathan Livingston SEAGULL Alapítvány, mint konzorciumvezető a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumi tagokkal együttműködve valósítja meg az „Esélyteremtés nőknek- Nógrádban” elnevezésű projektet.

Milyen tevékenységeket valósít meg a projekt?

A program tervezett tevékenységeit és szolgáltatásait a projekt keretében, Salgótarjánban, a J. L. SEAGULL Alapítvány székhelyén (Salgótarján, Meredek út 9.)  kialakított Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) koordinálja.

 A projekt keretében 36 hónapos időtartamban működtetett Nő-Köz-Pont a Kelet- Nógrád térségében élő aktív korú nők számára nyújt szolgáltatásokat annak érdekében, hogy munkaerő-piaci helyzetük javuljon, megismerve és igénybe véve az atipikus foglalkoztatási formákat is.(pl. részfoglalkozás, távmunka, bedolgozás, önfoglalkoztatás, munkakörmegosztás.)

A SEAGULL Nőközpont a Nógrádi Szabadvállalkozási Zóna - a Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Szécsényi, Pásztói járások -  településein élő nők, családok számára biztosít szolgáltatásokat, képzéseket, fejlesztéseket, illetve tevékenységeinek egy részének elérhetőségét a leghátrányosabb helyzetű településeken kitelepülésekkel biztosítja.

A program – a munkaadók, szakmai szervezetek, helyi közösségek bevonásával, az igényekre épülő megyeszékhelyi és települési szolgáltatásokkal kívánja segíteni, hogy a hátrányos helyzetű nők foglalkoztathatóságával szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák megváltozzanak, ezzel is segítve, hogy a számukra a munka és a családi elfoglaltságok összeegyeztethetővé váljanak.

A programban tervezett tevékenységek magukba foglalják a nők munkaerőpiaci helyzetét támogató képzések szervezését, segítő szolgáltatások megvalósítását (pl. álláskeresési technikák, digitális kompetenciafejlesztés, munkavállalást segítő angol, német nyelvi képzés, vállalkozóvá válást segítő képzés, szülői-családi tanácsadók képzése, szülői hálózat létrehozása, egészségtudatos életmódra nevelés, digi club működtetése).

A projekt tartalmazza a jó gyakorlatok feltérképezését és átadását, kommunikációs és ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységek szervezését, lebonyolítását (pl.:női vállalkozói klub, női állásbörzék, települési rendezvények, szakmai konferenciák, tematikus szakmai kerekasztal beszélgetések), valamint a résztvevő partnerek közötti hálózat létrehozását és működtetését.

Mi a munkamegosztás a konzorciumi tagok között a megvalósítás során?

A projekt megvalósítása során:

-  a J. L. SEAGULL Alapítvány felel a menedzsment és a szakmai vezetői feladatok ellátásáért, a Nő-Köz-Pont működtetéséért és a programok, képzések, felkészítések, szolgáltatások szervezéséért, biztosításáért

-  a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség felel a kommunikációs tevékenységek ellátásáért, a rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint a vállalati kapcsolatok kiépítéséért, működtetéséért, a munkáltatói szemlélet formálás, a helyi közösségekben történő szemléletformálás megvalósításáért,

- az IFKA Nonprofit Kft. a rugalmas foglalkoztatás kapcsán szerzett szakmai tapasztalatait hozza be a programba a szervezetfejlesztés, a módszertan kialakítása, a projektkörnyezettel való kapcsolattartás, a minőségbiztosítás, a jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése, munkavállalói tanácsadás, tanácsadók képzése területén.Szülői hálózatot épít ki és képez, valamint szemléletformáló rendezvényeket, programokat tart.

Mik a projekt várható eredményei?

A projekt eredményeként 500 fő részesül képzésekben, fejlesztésekben, felkészítésekben, 500 fő vehet igénybe segítő szolgáltatásokat (pl. munkavállalást támogató mentálhigiénés szolgáltatás, képzési tanácsadás, munkavállalói ismeretek bővítése). A projekt megvalósítása során 1000 fő célcsoport tag közvetlen elérésére nyílik lehetőség a nők atipikus foglalkoztatása népszerűsítése érdekében megrendezésre kerülő szemléletformáló eseményeken, rendezvényeken való részvétellel.

Hova fordulhat, ha szívesen bekapcsolódna a SEAGULL Nőközpont munkájába, vagy igénybe szeretné venni a szolgáltatásait?

A salgótarjáni Nőközpont megnyitásáról, nyitva tartásáról, programjairól folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket különböző eseményeken, illetve a honlapon valamint

a SEAGULL Alapítvány facebook oldalán

 

Együttműködő szervezetek, magánszemélyek keressék a projektmenedzsert, az alábbi elérhetőségeken:

Kiss Katalint a 06-30/ 625-8554

 

Emailben itt írhat nekünk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kövesse a Nőközpont eseményeit, programjait, vegye igénybe INGYENES szolgáltatásait!

 

Várjuk Önt is, hogy megismerje, milyen lehetőségek vannak a családok, a  nők számára a munka és a magánélet összehangolására!